MISSZIÓI ÍRÁSOK

Az arany-evangélium:

 "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn. 3,16)

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 TALLÓZÓ:  BÖJTI ÖRÖMHÍR

  Jézus Krisztus mondja: "Én élek, és ti is élni fogtok." (Jn 14,19)

 ÜDVBIZONYOSSÁG ? LEHETSÉGES?

            Életünk egyik legnagyobb nyomorúsága, hogy nehezen nézünk szembe az elmúlással, különösen is saját elmúlásunkkal. A gondolat, - hogy egyszer nem leszek többé - sokakat megrémít, depresszióba dönt. Az Úr nem hagy minket kétségek között, igéjében elmondja, hogy mi vár ránk.

             "Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta." (Jn 3,36) Az Úr Jézus megoldást kínál a mi földi és örök életünkre, de az örök élet nem mindenkié, csak azé, aki befogadja a szívébe, az életébe az Úr Jézust.
            Hogyan lehetséges ez?
 
  1. Meglátom kicsoda az Isten, és ki vagyok én? Felismerem a bűneimet, hogy Isten nélkül elveszett, nyomorult ember vagyok.
  2. Megbánom és megvallom bűneimet.
  3. Elfogadom a bűnbocsánatot.
  4. Behívom az Úr Jézust az életembe, és életem vezetését átadom Neki.
  5. Új életet kezdek Vele, és ebben az új életben járok.
             Ha mindez megtörténik, akkor is lesznek nehézségeink, de már nem egyedül kell küzdenünk, mert az Úr Jézus része az életünknek.
            Isten legnagyobb ajándéka, hogy Fiát halálra adta a mi bűneinkért, de Jézus legyőzte a halált, feltámadt és él ma is! Mindenki, aki átadja az életét Neki, aki hisz Őbenne, annak örök élete van, ami itt kezdődik e földi keretek között, és odaát folytatódik.
 
            Jézus azt mondja: "Én élek és ti is élni fogtok." Aki hisz Őbenne, tudhatja, hogy örök életem van. Ez az üdvbizonyosság. Felmerülhet a kérdés: vajon biztosan tudhatom, hogy üdvösségem van? Igen, hiszen maga az Úr mondja. Azt is tudnunk kell, hogy az örök élet a mennyben nem mindenkié. Nem elég hinni, hogy van Isten, az üdvösség, az örök élet alapja, hogy Jézus az életem ura.
 
            A Mindenható Isten nem adott más utat a mennybe, mint az Ő Fiát. Nem lehet kikerülni, megkerülni az Úr Jézust, csak rajta keresztül van út a mennybe, Ő az egyetlen út.
Megdöbbentő volt számomra, amikor egy rég nem látott ismerősömmel találkoztam, aki azt mondta: "Mindegy melyik világvallásban találja meg az ember az igazságot, a lényeg, hogy megtalálja." Tudnunk kell, az üdvösség, az örök élet egyedül Jézusért lehet a miénk. Nem a mi érdemünk, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem azért, mert Jézus a kereszten kifizette bűneink büntetését, feltámadásával legyőzte a halált. Jézus él és ezért élhetünk mi is!
             Az év igéjén keresztül az Úr adjon bátorítást annak, aki még nem az Úr Jézusé, hogy merje meghozni ezt az örök életre szóló döntést: behívom az életembe az Úr Jézust és új életet kezdek Vele. Annak, aki pedig már Jézussal éli az életét abban adjon bátorítást, bizonyosságot, hogy Jézus él, így én is élek itt e földön és majd odaát. Ámen.
 
Labossáné Kővágó Anita
 
Forrás: Hírmondó - a Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezet hírei, 2008. 1-2. szám

http://nyiregyhaza.mindenkilapja.hu/

 

 

NET Misszió a Biblia évében
Részletek a Missziói Konferencián elhangzott beszámolóból
Három okból is érintettként vagyok jelen ezen a Missziói Konferencián. Szeverényi János?Megtérsz vagy meghalsz? című írása három ponton is eltalált. S ?maszek? misszionáriusként működök ezen az ugyancsak világias világhálón; személyes honlapommal és három ?bibliás? blogommal. Mindez a Biblia évében történik; számomra a Szentírás az örök élet könyve, mindennapi kenyerem, és a NET missziót a Nemzetközi Evangéliumi Tanúságtétel korlátlan lehetőségének tekintem.    
Kedves emberhalász inastársaim! Néhány napja ezt írta egyik olvasóm: Miért nem fogalmazok radikálisabban blogjaimban? Jézusnak, ha ma élne, bizonyára lenne blogja és ő keményebb üzeneteket írna!
A három fontos pont
Amikor elolvastam az említett tíz pontos írást, ez volt az első gondolatom: Igen, én is így vélekedem, csak nem mertem ilyen tudatosan és sarkosan megfogalmazni az örök élet vagy az örök lelki halál kérdését. Valóban, e földi lét fő kérdése: Hol töltöd az örökkévalóságot? Itt, e földön dől el örök sorsunk: Megtérsz vagy meghalsz! Az írásból három pontot különösen is a magaménak érzek. A harmadik pontban olvashatjuk: ?Minden hitre jutott gyülekezeti tag valamilyen területen misszionárius is.? Számomra évek óta igen hangsúlyossá lett Jézus missziói parancsa: ?Hirdessétek az evangéliumot!? Ez a megbízás szerintem, az ő minden követőjére vonatkozik, nem csak a hivatásos hálókezelőkre. Ezzel szorosan összefügg a negyedik pont egyik gondolata: ?Létrejönnek evangéliumi szemléletű bibliaiskolák is.? Sorsfordító jelentőségűvé vált az életemben, hogy néhány éve elvégezhettem itt, Piliscsabán az EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) Alapítvány hároméves levelező bibliaiskoláját. Az itt tanultak és átéltek hatására ettől kezdve, mintegy feloldódtak nyelvem bilincsei és mertem több ember előtt is, akár írásban, akár szóban bizonyságot tenni arról, mit jelent számomra Isten evangéliuma. Személyes honlapom témája is: ?Egyedül Krisztus!? S az írás hatodik pontja a lényeget így fogalmazza meg számomra: ?A missziót a falakon kívül is gyakorolják számtalan formában, nem csak a hagyományos módon!? Valóban, az internetes honlap- és blogmissziót igazán nem lehet hagyományos emberhalász eszköznek tekinteni! Itt ledőlnek a falak, és határtalanok ezek, az egyház részéről még ki nem használt lehetőségek. Megvalósulni látszik; Isten igéje hirdettetik a világ minden részén. De csak a tiszta evangélium továbbadása hiteles, a hígított változatokkal többet lehet ártani, mint használni.
A három színű honlap
A http://www.garainyh.hu című, a nemzeti színekkel díszített, személyes honlapomról több száz evangéliumi tartalmú igehirdetés, vers, előadás, bizonyságtétel hallgatható meg és/vagy tölthető le. Itt mondok köszönetet mindazoknak, akik előzetesen engedélyezték, hogy e konferencián elhangzó szavaik is felkerülhessenek a világhálóra és a többit a Szentlélek munkájára bízhatjuk. Többen írták, például Ausztráliából is, hogy ?véletlenül? találtak rá honlapomra. De mi tudjuk, hogy Istennél nincsenek véletlenek. A szél fúj, ahová akar? S a magyar evangélikus keresztyének szava, miként Isten igéje, többé nincsen bilincsekbe verve! S már az is missziót folytat, aki ezeket a lehetőségeket és elérhetőségeket hírül adja szűkebb-tágabb környezetében; legyünk tehát NET misszionáriusok! Még az iWiW közösségi oldal is lehet a misszió eszköze! Klubot is létrehoztam ott; a Web- és Blog misszionáriusok fórumát. 
A három bibliás blog

A Biblia évében különösen is fontosnak tartottam, hogy mindhárom blogomon olvashat