OLVASNIVALÓ - MÁS HONLAPOKRÓL AJÁNLOTT LÉLEKÉPÍTŐ ÍRÁSOK                                                                               "Szüntelenül imádkozzatok!" http://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?hash=68a41636363388b23d6cb5f669df0c6d&mnid=349&page=

Rövid imák és fohászok a hét minden napjára
A TRANOSCIUS ÉNEKESKÖNYV
"Kegyes Imádságok" c. függelékéből

http://www.garainyh.hu/tranoscius/

ORBÁN ATTILA ÍRÁSAI: * BIZONYSÁG * FELESÉG * LEVÉL * PRÉDIKÁCIÓK

 Ebben a rovatban csak ajánlani tudjuk e négy írást, a bevezető néhány mondat közlésével. A címoldal legalsó hat új menűpontjában, a szerző neve alatt találják folyamatosan az írásokat.

1. BIZONYSÁG (1. menű)

Hogy kerültem Afrikába?
 
Kommunista országban nőttem fel, bezárva a vasfüggöny mögé. Gyermekkoromban soha nem gondoltam arra, hogy valaha elhagyom az országot. Akkoriban az utazás a rezsim kiszolgálóinak, valamint az idős emberek a privilégiuma volt. Tizenkét-tizenhárom éves koromban az egyik tanárom, egy kommunista, Ausztráliáról mesélt nekünk. Azt is elmondta, hogy még mindig vannak törzsek, melyek teljesen elzárva élnek a világtól. Nem tudom hogy miért, de arra gondoltam, ezeknek az embereknek is szükségük volna az evangéliumra. Akkoriban alig tudtam valamit az evangéliumról. Vettem a földgömböt és megnéztem, hogy lehetne eljutni oda. Végig követtem az Oltat, mert a folyó mellett volt a falúnk, a Dunát, a Fekete-tengert, a Földközi-tengert, az Atlanti-oceánt, az Indiai-oceánt, egészen Ausztráliáig. Megérdeklődtem a tanártól, hogy milyen nyelvet beszélnek azok az emberek. Azt felelte, hogy az angol a használt nyelv. Elhatároztam, hogy megtanúlok angolul. Megkértem apámat vegyen nekem egy angol-román szótárt. Hozott is apám egy szótárt, de mivel nem kapott angol-románt, vásárolt nekem francia-románt. Ebben az időben kezdtem el imádkozni és olvasni a Bibliát.

 2. FELESÉG (1. menű)

Egy nő nagyszerű hivatása
 
Amikor egy nő, azaz egy feleség hivatására gondolok, elsősorban a férje iránti felelőségét tartom szem előtt. Ha egy asszonynak a férjéhez való viszony nincs rendbe, akkor az Úrral való viszonya sincs rendbe. Minden attól függ, hogyan éli meg a mindennapokat. És ha ezek a viszonyok nincsenek rendben, a gyermekek sem nőhetnek, fejlődhetenek lelkileg egészségesen. Mindennek kövekeztében az egész családi élet veszélybe kerül. Ezért gondoltam arra, hogy vizsgáljuk meg ezeket a viszonyokat a Szentirás fényében.
Olvassuk el a következő bibliai részeket:
Efézus 5, 22
Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek...
Kol 3, 18
Ti asszonyok engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. 
 

Ha mi keresztyéneknek tartjuk magunkat, akkor ahoz kell tartsuk magunkat, amit az Úr elrendelt nekünk, ahogy az Úrban illik. Hogyha ez igy van az életünkben, akkor ezt azzal kell kezdjük, hogy engedelmeskedünk a férjünknek.

 3. LEVÉL (2. 3. 4. és 10. menű)

22 levél összesen

1. Új élet
Elég sok idő eltelt már ahhoz, hogy irjak és beszámoljak nektek, hogy milyen az életünk Afrikában. Érdekes életünk van itt. Nem láttam már tévét hónapok óta, még készüléket sem, sem rádió nem hallgatok igazán, sem újságot nem olvasok. A világ ?meghalt? számunkra. A missziónak van rádiója, de nem vágyódok arra, hogy hireket halljak. Ma megkérdezte valaki nem akarom-e, hogy ingyen megkapjam az időjárásjelentést SMS-ben, a telefonomon. Azt feleltem: én úgy fogadom az időjárást, ahogy jön. Itt most a nyári időszak kezdődik és gyakran esik az eső: két nap szép idő van, gyönyörű napsütés, aztán három-négy napig esik az eső. Mivel egy hegyen van a misszió néha gyakorlatilag ránktelepszik egy-egy felhő és ellep minket. Annyira megszokjuk az esőzést, hogy esőben is nyugodtan végezzük a dolgunkat. A hirek és a világ dolgai helyett olvassuk a Bibliát. Sokkal fontosabb nap-mint-nap arról értesülni, hogy mi Isten akarata az életünkkel és hogyan akar Ő vezetni minket. Naponta vannak istentiszteletek reggel és este: minden prédikáció egy gyöngyszem.
Hétről-hétre jönnek új emberek az egész világból, akiknek lelki sehitségre van szükségük: szenvedélybetegek, betegek stb. Ezeknek az embereknek a lelkéért igazi harc folyik, sokak élete változik meg, emberek újulnak meg lelkileg-testileg. Gyöyörű ezt látni. Megbarátkoztam egy fiúval, Thomas-nak hivják, szinesbőrű, de nem zulu. Annyira a kábitószer rabja volt, hogy a túladagolás miatt leállt a szive, elktrósokkal élesztették újra. Kész csoda, hogy még mindig él. Most már teljesen szabad és senki sem mondaná meg róla, hogy egykor szörnyű bűnök kötelékében élt. Boldogan mesélte el, milyen szabaditó hatása van annak, ha valaki elmegy és megvallja bűneit. Mostanában felhivják a rokonai és kérik, hogy imádkozzon értük. Ma találkoztam az édesapjával, aki eljött, hogy meglátogassa: látni lehetett rajta az örömet, hogy a fia új életben jár. Akiről azt gondolták, hogy már halott, most testileg-lelkileg új ember.

 4. PRÉDIKÁCIÓK (5. 6.  7. 8. 9. menű) Csak ez, az első a szerző műve!

5 prédikáció összesen

1. Tűzkeresztség

 
Imádkozzunk!
Köszönjük Urunk, hogy ismét igéd köré gyűlhettünk. Szeretnénk a te lábaidhoz telepedni, és hallgatni, ahogy beszélsz hozzánk. Te ismered mindannyiunk szükségeit, és kérünk segits nekünk, a mi szükségeinkben. A te dicsőségedre kérjük mindezt. Ámen
 
A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén: ezért minden fa, amely nem terem jó gyömölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Én vizzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánnam jön, erősebb nálam: arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát van, és megtisztitja szérüjét: a gabonáját csűrbe takaritja, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.

Máté 3, 1o-12

 

 
Emlékezünk az Úr Jézus szavaira a Máté 11-ből, amikor azt mondja, hogy nincs nagyobb, azok között, akik asszonytól születtek, mint Keresztelő János. Ő a legnagyobb valamennyi ember között. Miben állt ennek az embernek a nagysága? Nem tudunk egy csodáról sem amit ő tett. Nem voltak kűlönös jelek vagy cselekedetek, amit véghezvitt. És mindezek ellenére, ő volt a legnagyobb, valamennyi ember között.
Találunk ezekben a versekben néhány szembetűnő dolgot. Azt gondolom, hogy ezek a versek nem nagyon népszerűek a keresztény világban. Lehet, hogy sokan használaton kivül helyezik őket. Maga Keresztelő János sem volt egy népszerű ember. És ez igy szokott lenni: Azok, akik Isten szemében értékesek, nem nagyon népszerűek az emberek szemében.

Az első dolog, amiről Keresztelő János beszél, az a fejsze, ami a fák gyökerére vettetett: Oda van helyezve. És minden fa, amelyik nem hoz jó gyömölcsöt ki lesz vágva, és a tűzre vetik. Milyen megrázó gondolat. Képzeljük csak el: Minden fát, amelyik nem terem gyümölcsöt levágnak. Nem azt mondja, hogy talán egyszer, az itélet napján, oda teszik a fejszét a fa gyökerére. A fejsze már ott van most. Minden fát, amely nem terem gyümölcsöt kivágnak és tűzre vetnek. Milyen rettenetes dolog.

A teljes anyag a jelzett 1-10. menűpontokban található!